KOMPONENT PONADNARODOWY
Ogłoszenie o przedłużeniu naboru do udziału w Seminariach Upowszechniających rozwiązania europejskie z zakresu kształcenia zawodowego

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Harmonogramy:

Nauczyciele
24 - 25  września 2014
26 - 27 września 2014
29 - 30 września 2014

Dyrektorzy
22-24 września 2014
24-26  
września 2014
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego