FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ
"Dydaktyka epoki smartfona - jak wspierać szkoły we wdrażaniu
rozwiązań cyfrowych w procesie nauczania w oparciu o produkty projektu
LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego"


UWAGA! Konferencja wyłącznie dla przedstawicieli wojewódzkich
placówek doskonalenia, przedstawicieli urzędów marszałkowskich
i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin)
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA