Formularz zgłoszenia do udziału w sieci współpracy i samokształcenia
w ramach projektu LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego

Przedmiot/ typ szkoły*


DANE PERSONALNE I ADRESOWE

Imię*

Nazwisko*

PESEL*

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)*

Miejsce urodzenia*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Ulica, nr domu/mieszkania*

Telefon kontaktowy*

E-mail*


DANE SZKOŁY

Nazwa szkoły*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Ulica i nr*

Gmina*

Powiat*

Telefon szkoły*

E-mail szkoły*