FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
na warsztaty organizowane przez MCDN w ramach projektu Małopolskie Talenty
„Jak pracować z uczniem zdolnym na zajęciach pozaszkolnych organizowanych w CWUZ?”
Dane uczestnika

Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Wiek:        Płeć:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Ulica:

Nr budynku:              Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo:

Gmina:

Powiat:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Wykształcenie:

Kwalifikacje do nauczania: